.

Welcome to English Learning Management Website

 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    Moung lopburi PEER 
Moung lopburi PEER
 

ที่ตั้ง : โรงเรียนอนุบาลลพบุรี   ผู้ประสานงาน : นางอัญชลี อิ่มโพ
โทร : 089-1600006  จำนวน 68  โรงเรียน

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2557
  โรงเรียน รวมอนุบาล รวมประถม รวมมัธยม รวมทั้งสิ้น ครู หมายเหตุ
1 กองบินโคกกะเทียม 3 35 0 38 8  
2 ค่ายพิบูลสงคราม 10 0 0 10 2  
3 โคกลำพานวิทยา 28 70 32 130 11  
4 ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) 10 77 0 87 8  
5 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย 71 197 110 378 12  
6 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย 35 96 0 131 8  
7 ซอย 7 สาย 4 ซ้าย 6 37 0 43 8  
8 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 14 46 0 60 8  
9 ไทยรัฐวิทยา 1 85 296 0 381 15 EBE ปี2557
10 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 26 93 77 196 11  
11 บ้านโคกตูม 91 255 0 346 16  
12 บ้านไทรย้อย 12 41 0 53 8  
13 บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) 21 86 70 177 11  
14 บ้านหนองแขม 48 154 0 202 8  
15 บ้านหนองถ้ำ 24 105 0 129 8  
16 บ้านห้วยส้ม 23 39 0 62 8  
17 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 80 302 140 522 17 EBE ปี2556
18 พิบูลสงเคราะห์1 41 137 82 260 11  
19 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 239 1,813 522 2,574 60  
20 วัดข่อยกลาง 19 78 0 97 8  
21 วัดข่อยใต้ 41 66 0 107 8  
22 วัดเขาหนีบ 28 80 0 108 8  
23 วัดคอกกระบือ 12 52 0 64 8  
24 วัดคุ้งนาบุญ 6 29 0 35 6  
25 วัดโคกโพธิกุญชร 16 87 0 103 8  
26 วัดโคกหม้อ 20 65 0 85 8  
27 วัดชีแวะ 11 34 0 45 8  
28 วัดซับเสือแมบ 17 50 0 67 8  
29 วัดดงน้อย 28 97 0 125 8  
30 วัดดงสวอง 32 90 0 122 8  
31 วัดดอนโพธิ์ 10 36 0 46 8  
32 วัดใดยาว 8 39 0 47 8  
33 วัดใดใหญ่ 23 75 65 163 11  
34 วัดตองปุ 25 102 50 177 11  
35 วัดตะเคียน 16 53 42 111 11  
36 วัดตะลุง 11 25 0 36 8  
37 วัดถนนแค 31 106 107 244 14  
38 วัดทองแท่งนิสยาราม 9 41 0 50 8  
39 วัดท่าข้าม 11 40 0 51 8  
40 วัดท่าแค 39 103 0 142 8 EBE ปี2557
41 วัดทุ่งสิงห์โต 0 68 0 68 6  
42 วัดเทพกุญชรวราราม 0 14 0 14 4  
43 วัดธรรมเจดีย์ 57 159 0 216 8  
44 วัดนิคมสามัคคีชัย 21 74 0 95 8  
45 วัดบ่อเงิน 28 69 0 97 8  
46 วัดบ้านดาบ 30 97 63 190 11  
47 วัดโบสถ์ 31 132 0 163 8  
48 วัดป่ากล้วย 20 60 0 80 8  
49 วัดไผ่แตร 35 107 0 142 8  
50 วัดพรหมาสตร์ 2 23 0 25 7  
51 วัดโพธิ์เก้าต้น 36 89 0 125 8  
52 วัดโพธิ์ระหัต 15 64 90 169 11  
53 วัดยาง ณ รังสี 7 49 0 56 8  
54 วัดสระมะเกลือ 12 44 0 56 8  
55 วัดสำราญ 14 67 0 81 8  
56 วัดสิงห์ทอง  26 56 0 82 8  
57 วัดสิริจันทรนิมิตรฯ 14 70 0 84 8  
58 วัดหนองแก้ว 11 55 0 66 8  
59 วัดหนองบัวขาว 14 68 0 82 8  
60 วัดหนองปลิง 10 64 0 74 8  
61 วัดหลวงท้ายตลาด 28 61 0 89 8  
62 วัดหลวงสุวรรณาราม 0 10 0 10 5  
63 วัดใหม่ขุนนวน 2 13 0 15 7  
64 วัดใหม่จำปาทอง 51 113 0 164 8  
65 วัดอัมพวัน 26 84 0 110 8  
66 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 18 170 0 188 8  
67 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 68 259 118 445 12  
68 อนุบาลลพบุรี 584 1,770 0 2,354 58 MEP,ศูนย์PEER
  รวม 2,440 9,136 1,568 13,144 692  

 

 
 
 
 
พฤศจิกายน 2560
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.224.164.166
คุณเข้าชมลำดับที่ 50,753