.

Welcome to English Learning Management Website

 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    Banmee PEER 
Banmee PEER
 

ที่ตั้ง : โรงเรียนวุัดธรรมิการาม  ผู้ประสานงาน : นางสาวแน่งน้อย คล้ายทอง
โทร : 086-0286364  จำนวน  42 โรงเรียน (ประถม 35, ขยายโอกาส 7 โรงเรียน)

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2557  
  โรงเรียน รวมอ. รวมประถม รวมมัธยม รวมทั้งสิ้น ครู หมายเหตุ
1 ชุมชนตำบลหินปัก 26 94 0 120 8  
2 บ้านกระเบากลัก 5 26 0 31 7  
3 บ้านกล้วย 15 45 0 60 8 EBE ปี 2558
4 บ้านเกริ่นกฐิน 54 156 70 280 11  
5 บ้านโคกสุข 0 5 0 5 4  
6 บ้านดงกลาง 7 39 0 46 8  
7 บ้านดอนดึง 30 95 0 125 8  
8 บ้านน้ำบ่า 10 33 0 43 8  
9 บ้านไผ่ใหญ่ 10 24 0 34 8  
10 บ้านสระเตย 29 110 54 193 11  EBE,2556
11 บ้านหนองแก 28 97 0 125 8  
12 บ้านหนองนางาม 14 47 0 61 8  
13 บ้านหัวบึง 14 51 0 65 8  
14 พิบูลปัทมาคม 28 109 0 137 8  
15 วัดเขาวงกฎ 17 54 0 71 8  
16 วัดคุ้งท่าเลา 18 34 0 52 8  
17 วัดดงพลับ 21 48 0 69 8  
18 วัดท้องคุ้ง 21 68 0 89 8  
19 วัดท่าช้าง 6 49 0 55 8  
20 วัดท้ายลาด 7 21 0 28 8  
21 วัดทุ่งทะเลหญ้า 3 19 0 22 8  
22 วัดเทพอำไพ 34 134 0 168 8  
23 วัดธรรมิการาม 29 97 0 126 8 ศูนย์ PEER
24 วัดน้ำจั้น 11 23 0 34 8  
25 วัดบางกะพี้(พสกอำรุง) 7 24 0 31 8  
26 วัดบางพึ่ง 23 110 48 181 11  
27 วัดบ้านทราย 0 93 0 93 6  
28 วัดบ้านหมี่ใหญ่ 1 34 0 35 7  
29 วัดโป่งแค 28 90 34 152 11  
30 วัดพานิชธรรมิการาม 21 106 54 181 11  
31 วัดมหาสอน  12 66 0 78 8  
32 วัดสระกระเบี้อง 19 62 0 81 8  
33 วัดสายห้วยแก้ว 6 25 0 31 8  
34 วัดหนองกระเบียน 16 56 60 132 11  
35 วัดหนองกระเบื้อง 8 33 0 41 8  
36 วัดหนองคู 18 47 0 65 8  
37 วัดหนองน้ำทิพย์ 6 21 0 27 8  
38 วัดหนองโพธิ์ 9 36 0 45 8  
39 วัดหนองเมือง 17 71 24 112 11  
40 วัดห้วยกรวด 2 2 0 4 3  
41 วัดห้วยแก้ว 30 46 0 76 8  
42 อนุบาลบ้านหมี่ 9 139 0 148 8  
  รวม 669 2,539 344 3,552 344  

 

 
 
 
 
พฤศจิกายน 2560
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.224.164.166
คุณเข้าชมลำดับที่ 50,769