.

Welcome to English Learning Management Website

 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    Tawoung PEER 
Tawoung PEER
 

ที่ี่ตั้ง : โรงเรียนบ้านบางลี่  ผู้ประสานงาน : นางศิริเพ็ญ ควรหัตถ์
โทร 087 0971422  จำนวน  28  โรงเรียน (ประถม 24,ขยายโอกาส 4 โรงเรียน)

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2557
  โรงเรียน รวม อ. รวมประถม รวมมัธยม รวมทั้งสิ้น ครู หมายเหตุ
1 ท่าวุ้ง 6 24 0 30 8  
2 บ้านดอนทอง 9 28 0 37 8  
3 บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์) 23 35 0 58 8  
4 บ้านบางลี่ 12 62 51 125 11 ศูนย์ PEER
5 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 14 54 0 68 8  
6 วัดเกตุ 31 94 0 125 8  
7 วัดเกาะวิมุตตาราม 15 27 0 42 8  
8 วัดเขาสมอคอน 3 50 0 53 8  
9 วัดคงคาราม 14 21 0 35 8  
10 วัดคลองเม่า 29 85 0 114 8  
11 วัดถ้ำตะโก 12 113 0 125 8  
12 วัดบ้านลาด 18 59 0 77 8  
13 วัดปากคลองบางคู้ 21 71 0 92 8  
14 วัดโพธิ์เกษตร 46 114 41 201 11  
15 วัดโพธิ์ตรุ 23 39 0 62 8  
16 วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) 17 64 0 81 8  
17 วัดมะค่า 14 40 0 54 8  
18 วัดมุจลินท์ 39 110 58 207 11  
19 วัดยวด 38 101 0 139 8  
20 วัดลาดสาลี่ 3 20 0 23 6  
21 วัดสนามไชย 37 92 0 129 8  
22 วัดหนองปลาดุก 24 67 0 91 8  
23 วัดหนองมน 12 32 0 44 8  
24 วัดหนองหลวง 7 44 0 51 8  
25 วัดหัวสำโรง 40 112 73 225 11  
26 สมอคอนวิทยาคาร 18 94 0 112 8  
27 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 38 102 0 140 8  
28 อนุบาลท่าวุ้ง 67 179 0 246 8 โครงการ EBE
  รวม 630 1,933 223 2,786 234  

 

 
 
 
 
พฤศจิกายน 2560
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.224.164.166
คุณเข้าชมลำดับที่ 50,767