.

Welcome to English Learning Management Website

 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    Koksamrong PEER 
Koksamrong PEER
 

ที่ี่ตั้ง : โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด  ผู้ประสานงาน  นางสาวสุจิตรา ศรีแก้ว
โทร : 082 2365132  จำนวน  42 โรงเรียน (ประถม 33, ขยายโอกาส 9 โรงเรียน)

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2557
  โรงเรียน รวม อ. รวมประถม รวมมัธยม รวมทั้งสิ้น ครู หมายเหตุ
1 โคกสำโรง 47 191 264 502 17  
2 บ้านเขาดิน 27 85 0 112 8  
3 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 39 86 0 125 8  
4 บ้านเขาทับควาย 47 182 133 362 13  
5 บ้านเขาสะพานนาค 37 113 0 150 8  
6 บ้านคลองเกตุ 15 61 0 76 8  
7 บ้านโคกสะอาด 11 38 0 49 8  
8 บ้านชอนบอน 4 24 0 28 8  
9 บ้านดงมะรุม 21 79 0 100 8  
10 บ้านตะกุดหว้า 22 86 0 108 8  
11 บ้านถลุงเหล็ก 53 145 61 259 11  
12 บ้านท่าม่วง 18 59 36 113 11  
13 บ้านทุ่งทอง 20 41 0 61 8  
14 บ้านนกเขาเปล้า 40 141 61 242 11  
15 บ้านเนินจันทร์ 12 30 0 42 8  
16 บ้านโป่งยอ 11 69 0 80 8  
17 บ้านพรมทิน 16 53 0 69 8  
18 บ้านพุม่วง 12 44 0 56 8  
19 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น 23 80 0 103 8  
20 บ้านวังขอนขว้าง 42 115 0 157 8  
21 บ้านวังจั่น 31 117 0 148 8  
22 บ้านวังไผ่ 19 110 0 129 8  
23 บ้านวังเพลิง 102 303 264 669 23  
24 บ้านหนองชนะชัย 2 14 0 16 6  
25 บ้านหนองบัว 13 58 0 71 8  
26 บ้านหนองปล้อง 11 31 0 42 7  
27 บ้านหนองไผ่ 8 14 0 22 7  
28 บ้านหนองสำโรง 18 66 0 84 8  
29 บ้านหลุมข้าว 23 104 37 164 11  
30 บ้านหัวดง 10 55 0 65 8  
31 วัดดงแก้ว 10 22 0 32 8  
32 วัดรัตนาราม 33 139 0 172 8  
33 วัดวังหัวแหวน 9 46 0 55 8  
34 วัดสะแกราบ 50 180 84 314 11 โครงการ EBE 58
35 วัดสะพานคง 30 90 0 120 8  
36 วัดสัมพันธมิตร 11 25 0 36 7  
37 วัดหนองแขม 7 23 0 30 8  
38 วัดหนองคู 13 52 0 65 8  
39 วัดหนองพิมาน 17 86 0 103 8  
40 วัดหนองหอย 10 46 0 56 8  
41 วัดห้วยโป่ง 38 99 0 137 8  
42 อนุบาลบ้านเพนียด 59 220 122 401 17 ศูนย์ PEER
  รวม 1,041 3,622 1,062 5,725 384  

 

 
 
 
 
พฤศจิกายน 2560
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.224.164.166
คุณเข้าชมลำดับที่ 50,768