หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ประกาศ กำหนดการและตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เปรียบเทียบคะแนน ONET ปี 2558-2559 test blueprint ONET NT ปี 2560 
      เปรียบเทียบคะแนน ONET ปี 2558-2559 สพป.ลบ1
กรอกแบบสอบถามโรงเรียนดีประจำตำบล 
      กรอกแบบสอบถามโรงเรียนดีประจำตำบลได้ที่นี้ download  คู่มือการกรอกข้อมูล  และ
testbluepring ONET 59 NT59 
      testbluepring ONET 59 NT59 download ได้ที่นี่ครัับ
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
PLC คืออะไร 
     

รู้จัก STEM ????? 
      STEM ประเทศไทย

 
ภาพกิจกรรม
 
ประชุมภายในกลุ่มนิเทศฯ 17 พ.ย. 60
ประเมินเขตสุจริต สพป.ลบ1 วันที่ 13. พ.ย. 60
ศึกษาดูงานพระเมรุมาศ วันที่ 15 พ.ย. 60
ประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ Vedio Conference ณ สพป.ลบ 1 วันที่ 27,29 ต.ค.59

หนังสือราชการจาก สพฐ
 


ข่าวการศึกษาน่าสนใจ