หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 


มุฑิตาคารวะ 22 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1


นายภานุ แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร
พระสงฆ์ จำนวน ๘๕ รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี ดร.ปัญญา  แก้วเหล็ก. ผอ.สพป.ลบ๑ .
ปฎิบัติหน้าที่  ศธจ.ลพบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สพป.ลบ๑ และข้าราชการ
ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
ณ บริเวณสวนราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


ดร.ปัญญา  แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลบ.1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธ.จ.ลพบุรี
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่
4/2559
เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการ
5 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น.ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลบ.1


การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2559 
5 กค. 59  ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลบ1


ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
3-5 กรกฏาคม 2559 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 2 พ.ค.59 ณ สพป.ลบ 1
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 ร่วมรดน้ำดำหัว นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 วันที่ 22 เมษายน 2558
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดการประชุม อบรม สัมมนา AAR กิจกรรมตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 19 เม.ย.59 ร.ร.อนุบาลลพบุรี
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประชุมคณะกรรมการฯ 11เม.ย.59 ณ สพป.ลบ 1

ข่าวการศึกษาที่น่าสนใจ
 


ข่าวการศึกษา enn