.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (ศธจ.ลพบุรี) ที่ตั้ง อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 

  หน้าหลัก    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
 


นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานคณะกรรมการ


นายอนันต์ ระงับทุกข์
ศึกษาธิการภาค 2


นายเกษม เขียวสอาด
ผู้แทน สพฐ.


นายวีระเดช เหลืองหิรัญ
ผู้แแทน สอศ


รศ.นันทนา แจ้งสุวรรณ์
ผู้แทน สกอ


นางนารีวรรณ จันทบาล
ผู้แทน ก.ค.ศ.


นายกิจจา จงประเสริฐ
ผู้แทน สช.


นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ
ผู้แทน กศน.จังหวัดลพบุรี


นายพีรพงษ์ นุชรักษ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี


นายจรัสพงศ์ คำดอกรับ
ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี (รก.)


นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์
ประธานสภาอุตสาหกรรม


นายธวัชชัย เศรษฐจินดา
ประธานหอการค้าจังหวัดลพบุรี


นางศิริพร เรืองวงษ์
ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา


นางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม
วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี


นายสมภพ โสมาภา
ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น


นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์
ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น


นางจุรีรัตน์ ทองพานิช
ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น


นายนิวัฒน์ เพมือนเพชร์
ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น


ผศ.สมยศ จันทรสมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายเกษม สดงาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายปัญญา แก้วเหล็ก
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี กรรมการและเลขานุการ
 


พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


นายปัญญา แก้วเหล็ก
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1
ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีนายต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2
ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

 
 
มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.198.223.170
คุณเข้าชมลำดับที่ 38,306
 
: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี : อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ถนนพระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 :
เริ่มใช้เว็บนี้วันที่ 17 เมษายน 2559 ผู้ดูแลเว็บ : รองสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ 0818522746,สังวาลย์ สิงห์สา0890624969
Tel : 036-411730  Fax : 036-421695
Email : lopburi@lopburi1.go.th