หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
AAR จากการศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านดอนสูง และ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ จังหวัดตราด ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
     
ONET test on line 
      ONET (P6 and M3) test on line click here
download ไพล์ ที่เป็น Logo และ Banner ของ Website: PLC 
      download ไฟล์ ที่เป็น Logo และ Banner ของ Website: PLC ที่แก้ไขได้ด้วยโปรแกรม Photoshop
แบบประเมินการประชุมปฏิบัติการ PLC 26-27 ก.ค.2560 
      แบบประเมิน
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
นวัตกรรม PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การทำงานเป็นทีมของครู ผู้บริหาร นักการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
      สาระสำคัญ : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community หมายถึง การร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา

 
ภาพกิจกรรม
 
รองผอ.สพป.ลบ 1 ผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิต และ PLC จังหวัดตราด วันที่ 25-26 สิงหาคม 2560
ประชุมปฏิบัติการยกระดับผลการเรียนด้วย PLC 27 ก.ค.2560 ณ โรงเรียนโคกสำโรง
ประชุมปฏิบัติการยกระดับผลการเรียนด้วย PLC 26 ก.ค.2560 ณ สพป.ลพบุรี เขต 1

ข่าวการศึกษา
 


หนังสือราชการจาก สพฐ